Teman

Stämningen och visionen för lajvet är uppdelad i tre olika aspekter, som alla är lika viktiga för helheten. De är också associerade med olika tidpunkter på dagen, som en sorts inspiration för hur vi ofta beter oss väldigt olika beroende på om det är natt eller dag. I alla roller kommer de tre olika aspekterna finnas representerade i olika former. Till det kommer estetiken, som vi kommer publicera en guide för vid senare tillfälle.

Det som var

Det som var är traditionen, familjen och vänskapens tema. Det inkluderar också fokus på tidigare händelser, folktro eller kärlek från ungdomen. Det handlar om att respektera sitt familjearv, att komma ihåg vem man var som ung, om att lita på traditionerna eller Gud.

På lajvet så gestaltas detta genom påminnelser om alla krav och förväntningar som finns på en på grund utav hur saker är och alltid har varit. Det är realismen och det jordnära. Det kan utspela sig i att man tvingas ta sitt förnuft till fånga, att glömma kärleken som är dömd att skapa problem för familjen eller att på andra sätt anpassa sig till normerna. Att inte sticka ut, att vara som alla andra. Det här temat och den här drivkraften är som starkast under dagen, när allt känns verkligt och närvarande. Vem kan drömma sig bort när man ständigt påminns om allt som måste göras och tänkas på?

Det som aldrig blev

Det som aldrig blev är temat för ungdomens drömmar, sorg, förlorade ögonblick, kärlek som aldrig fick spira eller bara vägar man aldrig valde. Det handlar om att minnas tillsammans, att aktivt titta på det man valde istället eller att hedra det som förlorats.

På lajvet så gestaltas detta tema ofta genom möten med personer från ens förflutna eller där relationen nu är annorlunda från vad den varit. Det kan vara att sätta sig med en vän och prata om det, att själv fundera, att skriva brev om det eller kanske t.o.m försöka återuppleva det för en natt. Det är ofta ett tema på den tidiga morgonen efter när man blickar tillbaks på vad som hände under natten, eller i kvällningen när naturen är som vackrast och nostalgin är stark.

Under kvällen och natten så känns många saker möjliga

Det som kanske kan bli

Det som kanske kan bli är hoppets låga, det är den nya kärleken och spänningen över att inte än veta hur livet kommer att bli. Det är kärleken som får en till chans, en vänskap som kanske kan lagas, hoppet om barn eller drömmen om ett helt annat liv.

Under lajvet är det nattens tema, sakerna man tänker på när mörkret gömmer en och under tiden när reglerna är lite mindre skarpa, där alkohol eller dans gör att helt andra prioriteringar känns rätt och där man kanske vågar vara sig själv för en stund. Det handlar om att sticka ut, att våga älska den man älskar istället för den man borde gifta sig med eller redan har gift sig med, att våga vara fri – men bara för en stund. Eller? Att drömma tillsammans är också ett sorts uppror.

Det slutgiltiga

Det här är inte ett lajv där alla sociala normer kommer omkullkastas, men det är inte heller ett lajv om totalt förtryck och osynliggörande av det som är annorlunda. Det är ett lajv om hur vi själva undertrycker delar av oss för att göra det som är bekvämt eller enkelt, inte hur vi aktivt hindras av andra. Det handlar om att själv välja vilken väg man vill ta – och vilken väg man orkar ta. Det handlar om det vackra och det praktiska, och hur vi kan arbeta för att få dem att mötas.