Roller

Rollerna i en Sensommarnattsdröm är uppdelade i olika grupper inom fem olika områden. Dessa grupper överlappar med varandra och skapar sociala sammansättning av olika grad av närhet. Undergrupperna är inte absoluta, t.ex kan det finnas roller som faller mellan två generationer i ålder, men skulle då socialt räknas till den ena eller den andra beroende på situation.

De olika grupperna och undergrupperna är:

 • Åldersgrupp
  • Barn (0-12 år i fiktionen)
  • Yngre generationen, c.a 15-22 år
  • Mittengenerationen, c.a 32-40 år
  • Äldre generationen, c.a 49-62 år
 • Socken (Vilken kyrka som man tillhör)
  • Den lokala socknen, där bröllopet äger rum
  • Utomsockness, två olika grupper av gäster
 • Samhällsklass
  • Bönder, de som bor och arbetar runt byar eller gårdar på landet
  • Borgare, de som bor i köpingen i närheten eller arbetar där
 • Familj
  • Ett flertal olika familjer. Många av dem är sammankopplade, även om de olika generationerna i vissa fall bor på olika platser.
 • De närmsta
  • Nära vänner eller andra tätt sammankopplade personer

Förutom deras sociala grupper så har rollerna också element av de tre övergripande tematikerna – det som var, det som kunde ha blivit och det som kan bli. Alla har saker som håller kvar dem på jorden och som formar deras vardag, alla har saker de ibland önskar hade hänt istället eller chanser de aldrig tog, och alla har drömmar eller förhoppningar som kan vara vackra, naiva eller t.o.m destruktiva.

Vårt mål är att alla roller skall ha minst en relation där de genuint bryr sig om varandra, reciprokt och positivt, på ett djupt plan.