Lajvet

Tanken med en Sensommarnattsdröm är att skapa ett lajv som lägger fokus på rollerna och deras egna berättelser. Handlingen som beskrivs här nedan under ”Skuggbröllopet” i stort är bara en bakgrund, det finns ingen plan eller större berättelse som måste berättas – den finns bara där för att ge stöd och möjlighet för socialt och relationsfokuserat spel. Under tre dagar så samlas människor för matlagning, dans, sociala möten och bröllopsförberedelser. Lajvet är det som händer mellan människorna under de dagarna och nätterna.

Genom workshops och förberedelser så vill vi skapa levande kulturer, naturlig vänskap och utrymme för alla de där subtila, personliga känslorna som känns så stora inuti.

Världen

Lajvets utspelar sig i en socialt homogen, kontrollerad allmogevärld där det mesta i livet är bestämt sedan innan. Människorna lever och dör ungefär som deras föräldrar gjorde innan dem, men under ytan så har alla sina egna sätt att spjärna emot den sociala kontrollens tunga hand. Det handlar inte om ett yttre förtryck utan om hur man anpassar sig och hittar sätt att leva, älska och drömma i en värld där allting verkar utstakat för en sedan födseln.

Platsen och tiden är ett fiktivt skandinaviskt 1800-tal, där vi tagit inspiration från lågmäld folktro, seder och estetik från flera olika platser och tider. Språken som pratas är olika dialekter, men norska, svenska och danska representerar alla samma språk. Det mesta är historiskt inspirerat, men vi strävar inte för historisk korrekthet. Kristendomen är viktig precis som i den historiska verkligheten, men ingen förväntas kunna bibelkunskap, osv.

Skuggbröllopet

Lajvets fyra dagar porträtterar hur en massa människor från den lokala trakten anländer till platsen för att förbereda för ett bröllop, men inte för någon av rollerna utan för herrskapet i trakten. Bröllopet skall inte hända än på flera dagar, och de fina gästerna börjar anlända på söndagen, men förberedelserna görs traditionellt av bönderna och borgarna som lever i området. Gamla traditioner säger att den lokala befolkningen skall hålla ett ”skuggbröllop” den sista kvällen innan de vanliga gästerna dyker upp, en sorts låtsasbröllop som skall innebära tur och lycka för de som faktiskt skall gifta sig, allt i hemlighet från herrskapet. Ingen gifter sig faktiskt, men man håller en ceremoni med två frivilliga som skall symbolisera det riktiga brudparet.

Ett sånt skuggbröllop händer sällan eftersom det fina folket bara har så många som kan gifta sig, så när det väl gör det så brukar folk från närliggande socknar och byar resa dit för att äta god mat, dansa och träffa släktingar och vänner.

Vad gör man på lajvet?

Kortfattat: Man lever några dagar av ett liv.

I längre version: Man ägnar sig åt sociala aktiviteter i mindre grupper, eller på tu man hand, man lagar mat, förbereder bröllopet, blir vänner, känner känslor och hanterar dem, och många fler saker.

Det är upp till spelarna att skapa många av de initiativ som kommer fylla dagarna och kvällarna, men några aktiviteter är löpande under dagarna, och andra finns inplanerade sedan innan, t.ex dans på andra och tredje kvällen, själva skuggbröllopet, med mera. Det kommer även presenteras ett antal traditionella aktiviteter som brukar hända, t.ex dekorera delar av platser med blommor, lära sig dansa, ha sociala familjeträffar mellan olika grupper, och fler saker som rollerna kan välja att delta i. För de yngre generationerna kan även t.ex så kallade nattfrierier, uppvaktande inför danser eller liknande finnas med, och för mellangenerationerna och den äldre generationen så finns det liknande aktiviteter fast från ett äldre perspektiv, men relationer och utforskandet av dem står i centrum.

Rollerna och spelarna förväntas kunna ägna tid på egen hand, fördriva tid och låta dramat hända allt eftersom och ur naturliga situationer, snarare än att det skall tvingas fram av dramatiska händelser.

Ja och Nej

Lajvet är:
Social realism
Blommor under kudden
Lågmäld folktro
Hopplös kärlek
Hoppfull kärlek
Riktig vänskap
Fiolspel i natten
Polska och vals
Långsamt
Festligheter
Osämja
Tryckkokare
Blickspel
Olika åldersgrupper
På skandinaviska

Lajvet är inte:
Högdramatik
Himlastormande kärlek
Magi och väsen
Fantasy
Stora scener
Skrik och stora gräl
Utanförskap
Exotiskt
Lömska maktspel
Högt tempo
Fyllt med aktiviteter
Konfrontationer
Bara ungdomar
På engelska